Drozofilos, Didžėjai ir Džedajai II

Drozofilos, Didžėjai ir Džedajai II
Fotografijos autorius Paulius Sadauskas, 2019 m. InC (In Copyright)

Vienintelė kova šiam pasaulyje yra kova už žmogaus dvasią. Okupavus žmogaus dvasią žmogus tampa nežinia kuo, bet tik ne žmogumi. Žodžiai yra niekas. Veiksmas yra viskas. Buda, Jėzus, Pranašas Mahometas, Sokratas, Žana d’Ark, didysis ir vienintelis poetas Orfėjas tekstų nerašė, poezija jam liejosi nesibaigiančiai ir nežinia iš kokio visatos šaltinio. Kūryba egzistuoja kaip neišvengiamybė visą amžinybę, o menas yra tik žmogaus proto konstruktas, tampantis vis brangesne preke. Todėl mūsų tikslas yra kūrybos ištakų skleidimas įkvepiant įvairių socialinių sluoksnių žmones laisvės dvasia, ardant žmonių protuose įdiegtą baimės konstruktą. Be dvasios laisvės neįmanoma kūryba. Menas yra tik bandymas prisiminti kūrybos versmės ištakas. Mes nežinome kas yra meninė vertė!!! Vertė yra tik laisvė kurti. Kultūra yra tik tai – kaip tu pasielgsi ir kaip pasielgs su tavimi. Kaip rašė F. Kafka – melas yra pasaulio tvarkos principas. Šviesos išorėje nėra. Šviesa žmogaus viduje.

Benas Šarka

Projekto “Drozofilos, Didžėjai ir Džedajai“ II parodos dalis viešinama Kūrėjų sąjungos internetiniame puslapyje. Sekite naujienas.

Projekto remėjai: Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos miesto savivaldybė.

LKT logotipasKlaipėdos miesto savivaldybės logotipas