Kontaktai

Asociacija „Kūrėjų sąjunga“
Įmonės kodas: 304607730
Adresas: Jurginų g. 4-1, LT-91203 Klaipėda
Tel. nr.: +370 65052911
El. pašto adresas: vladas@balsys.lt
Asociacijos pirmininkas Vladas Balsys

APIE KŪRĖJŲ SĄJUNGĄ

2017 metais Klaipėdoje įkurta Kūrėjų sąjunga. Tai savanoriška kūrybinė organizacija. Sąjunga savo veikloje visakeriopai skatina kūrybą ir jos plėtotę, vienija įvairių sričių kūrėjus, atstovauja jų kūrybines, profesines, socialines, autorių ir gretutines teises, nustatytas įstatymų tvarka, savarankiškai ir kartu su valstybinėmis institucijomis, kūrybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis rengia ir dalyvauja ruošiant parodas, meno projektus ir kūrybines programas.